Thursday, 20 May 2010

Wednesday, 12 May 2010

Friday, 7 May 2010

ေခြးအိပ္ေတာင္ (ထြီဖါးဝီးက်ိဳး) (သို႔မဟုတ္) “ပြိဳင့္ - ၄ဝ၄၄ တုိက္ပြဲ” - အပုိင္း(၅)

ေဆာင္းပါးရွင္ - မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္

ဘာသာေရးတန္းတူမႈ

ဘယ္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဘဲျဖစ္ျဖစ္ (တန္းတူညီမွ်မႈ) (Equality) သည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္္။ တန္းတူမႈရွိလွ်င္ ဘယ္အိမ္ေထာင္၊ ဘယ္မိသားစု၊ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္တုိင္းျပည္မွ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဘြယ္ မရွိ၊ ပကတိ ျငိမ္းခ်မ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ (Theory, Philosophy) ကုိ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ မိမိကုိင္စဲြထားပါသည္။ မိမိစစ္ေၾကာင္းတြင္ ဘာသာစံုရွိၾက သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလမ္ႏွင့္ (မိရိုးဖလာ) ဟူ၍ ရွိသည္။ ဘာသာေရးကုိ အေသးအဖဲြျပႆနာလုိ႔ ယူဆ၍မရ၊ မိမိဘာသာကုိ ထိခုိက္လာပါက အသက္ေပး ခုခံကာကြယ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္တုိ႔၊ ေကာင္းကင္နုိင္ငံတုိ႔ ေရာက္ခဲ့ဖူး သည့္သူ ရွိ မရွိကုိမူ မသိ။ သုိ႔ေသာ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး၏ လမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္၌ (လူတုိင္း မိမိယံုၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္၊ ဘာသာတုိင္း တန္းတူသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာေရးကုိ ခုတံုးလုပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္မထုတ္ရ) ဟု ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း မိမိ စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဘာသာေရး တန္းတူမႈကုိ စတင္ သံုးလုိက္သည္။

တစ္ေန႔ မိမိစစ္ေၾကာင္းမွ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မ်ား ရွိရာသုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စစ္ေဆးရန္ ေရာက္ရွိသြားသည္၊ ရန္သူ႔ ေလတပ္မွ စက္ေသနတ္၊ (Rocket) (ဒံုး) မ်ား၊ ဗံုးမ်ား၊ ပစ္ခတ္ႀကဲခ်ခံရလုိ႔ ထင္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းတေလွ်ာက္ ၄င္းတုိ႔ပစ္က်င္း၌ (Fox hole) ေျမေခြးက်င္းမ်ားပင္ တူးထားၾကရသည္။ ဘဝက ေပးသည့္ အသိျဖစ္သည္။ စစ္ပဲြ ၾကာရွည္မႈ မွာလည္း “နွစ္” ၊ “လ” အတြင္းပင္ ဝင္လာသည္။ တေနရာအေရာက္တြင္ မ်က္ႏွာမရႊင္ျပ စိတ္မေကာင္း စိတ္ပ်က္ေနဟန္ ရွိေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္။

Saturday, 1 May 2010

ေခြးအိပ္ေတာင္ (ထြီဖါးဝီးက်ဳိး) (သို႔မဟုတ္) “ပြိဳင့္ - ၄ဝ၄၄ တုိက္ပြဲ” - အပုိင္း(၄)

ေဆာင္းပါးရွင္ - မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္

တစ္ေန႔ မိမိစစ္ေၾကာင္းရွိ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ တပ္စုမွဴး ကုိလူပုမွာ လက္တြင္ ဒဏ္ရာရကာ မိမိစစ္ေၾကာင္း႐ုံးသို႔ ေရာက္လာသည္။ (ထူးဝါးလူ) ေဆး႐ုံသို႔ ပုိ႔ရန္ (မယ္ပ) ကို စုန္ဆင္းသြားေသာ စက္ေလွအား ေစာင့္ရာ ျပန္တက္လာသည္။ ေခၚသည္၊ မဆုိက္၊ မၾကားလုိ႔ ထင္သည္။ မိမိတုိ႔ကုိ လွည့္ၾကည့္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္၍ ၄င္း၏ ေခါင္းေပၚ (AK) ႏွင့္ ေလး၊ ငါး၊ ဆယ္ခ်က္ ေက်ာ္ကာ ပစ္ထည့္လုိက္သည္။ သို႔မွ စက္ေလွ လာဆုိက္သည္။

“ဒီလူနာကုိ (ထူးဝါးလူ) ေဆး႐ုံပုိ႔” ဟု ေျပာရာ၊

“က်ေနာ္ (ေစာ္ထာ) တက္ရမယ္” တဲ့။

မိမိမွ “မလုိခ်င္ဘူး၊ လူနာကုိ ေဆး႐ုံ အျမန္ပုိ႔၊ ငါ့ရဲေဘာ္ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ မင္းနဲ႔ငါ ေတြ႔မယ္” ဟု စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေဟာက္ထည့္လုိက္ရသည္။

ပထမဆံုး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေသြးေျမက်ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္သူႏွင့္ တစ္လအတြင္း စစ္မ်က္ႏွာတုိင္းတြင္ အနည္းဆံုး (၁ဝ) ႀကိမ္ထက္မနည္း တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားသည္။ ရန္သူက (ပြိဳင့္ - ၄ဝ၄၄) ကုိ သဲႀကီးမဲႀကီး တက္ထုိးေနသည္။ အရံကုန္းမ်ားကုိပင္ မေက်ာ္ႏိုင္ေသး၊ တစ္ႀကိမ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ ျပန္လန္သြားသည္။ ကြန္မန္ဒုိ တပ္ခဲြမ်ားကုိ ထုတ္သံုးျပန္သည္။ အက်အဆံုးမ်ားစြာႏွင့္ ျပန္ဆုတ္ၾကရျပန္သည္။

(မာနဲပေလာ) စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ မတ္လ (၂ရ) ရက္ေန႔ မတုိင္မွီ အရ သိမ္းပုိက္လိုေၾကာင္း သိရသည္။ ခုထိ မရေသး၊ တစ္လ ေက်ာ္လာျပီ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေအးေက်ာ္ တစ္ေယာက္ ႀကိတ္မႏိုင္ ခဲမရ ျဖစ္ေနသည္၊ ေဒါသေတြ အရမ္းထြက္ေနသည္၊ မေပးသင့္ေသာ အမိန္႔မ်ားကုိ ေပးေနသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ အမုန္းႀကီး မုန္းေနသည္။ ေရွ႕တန္း တပ္ရင္းမွဴးမ်ား လည္း သဲသဲမဲမဲ အေဟာက္ခံေနၾကရသည္။

တပ္မ (၆၆) တပ္မမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္မွ ၁၉၉၃ - ၉၄ မာနဲပေလာ စစ္ဆင္ေရး ကာလတုန္းက ဆက္သြယ္ေရး ၾကားျဖတ္စက္ေပၚတြင္ ကာယကံေျမာက္စြာ သူ႔ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္မွဴးငယ္မ်ားအား အမိန္႔ေပး ညြန္ၾကားေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ ၾကားခဲ့ရပါသည္။

ထိုစဥ္တုံးတြင္ ကြ်န္ေတာ္က (ABSDF) ကုိ စစ္ပညာ သင္ေပးရင္း ေတာတြင္းမွာ (KNLA) ဗ်ဴဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေလာဝါဒိ (တာရူ) နဲ႔အတူ ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈေနရာမွာ ရွိေနစဥ္ နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ ၾကားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အေတာ့္ကုိ မ်က္ႏွာပူၿပီး ေဒါသပါ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္္။ (ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအးျမင့္၏ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္၊ (ဖုိးတ႐ုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္) မွ)

မွတ္ခ်က္။

စစ္သားတုိ႔ သစၥာတရားပါး (၄) ပါးျဖစ္ေသာ -

(၁) ကုိယ့္တုိင္းျပည္န႔ဲ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ ပါဏာတိပါတကံကုိ ခံယူရျခင္း၊

(၂) သူ႔ဇနီးမယား သမီးပ်ဳိႏွင့္ သူတပါးဥစၥာကုိ မက်ဴးလြန္ မလုယူရျခင္း၊

(၃) ရန္သူမဟုတ္သူကုိ မသတ္ရျခင္း၊

(၄) ရန္သူႏွင့္ ႀကဳံက အသက္ကုိစြန္႔၍ တုိက္ရျခင္း၊

ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြ ထိုစဥ္က (၆၆) တပ္မမွဴး ဦးေအးေက်ာ္တစ္ေယာက္ ေမ့ေနတာကို စိတ္မေကာင္းျခင္း ျဖစ္ရပါသည္။

တစ္ေန႔ (မာနဲပေလာ) ရွိ သစ္စက္တြင္ (ေပၚတာ) ဝန္ထမ္းမ်ား ထြက္ေျပးလာေၾကာင္း သတင္းလာပုိ႔သည္။ (ေပၚတာ) မ်ားမွတဆင့္ ရန္သူသတင္း ရယူဖို႔ လုိသျဖင့္ ရဲေဘာ္ အရာရွိတစ္ဦးကုိ ေခၚ၍ သစ္စက္တြင္ ေပၚတာမ်ားကုိ သြားေတြ႕သည္။ ေပၚတာမ်ားမွာ ေလး၊ ငါးရက္ ထမင္းမစားၾကရ၊ မ်က္ႏွာေဟာက္ပက္ႏွင့္ မႏွိင္ဝန္ ထမ္းထားရသျဖင့္ ပုခံုးႏွင့္ေနာက္ေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာအျပည့္ ရွိေနၾကသည္။ (၈၁) မမ ဗုံးသီး (၁ဝ) လံုးကုိ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ထမ္းေနရေၾကာင္း ညဘက္အိပ္ရင္လည္း သူတို႔ကို ႀကိဳးခ်ည္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသက္ႀကီးေသာ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ မႏိုင္ဝန္ထမ္းလွ်က္ အေမာဆုိ႔ၿပီး ေသသြားေၾကာင္း၊ ေသသြားသူအား လမ္းေဘး၌ ပစ္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုလားနဲ႔ ကရင္ဝန္ထမ္းမ်ား ပုိ၍ မႏိုင္ဝန္ထမ္းရေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ေႏွးေနပါက မုိက္႐ိုင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆုိ၍ ကန္ေၾကာက္ခံရေၾကာင္း၊ ထမင္းကို မဝ တဝ ေကၽြးေၾကာင္း သိရျပီး ၀န္ထမ္းဆယ္ေယာက္ေက်ာ္အား စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္။

(၁၉၉ဝ) ခုႏွစ္က (ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ) ရွိ ကရင္မ်ဳိးျဖဳတ္ေရး (ဘုိကေလး) စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အဆင့္ရွိ ဦးျမင့္ေအာင္မွွ -

“ေဟ့ေကာင္ေတြ ကုလားနဲ႔ ကရင္ အရွင္မေတြ႔ခ်င္ဘူး” ဟု ေျပာကာ ၄င္းတုိ႔ သံသယျဖစ္ေနၿပီး ဖမ္းဆိီးျခင္း ခံေနရေသာ ကရင္ႏွင့္ ကုလားလူမ်ဳိးမ်ားအား ျပဳမူဆက္ဆံပံု သေဘာထားအား ျပန္ေျပာင္း သတိရမိပါသည္။

ရန္သူတြင္ အမ်ဳိးသမီး ေပၚတာမ်ားပင္ ပါ၀င္ပါသည္။ (KWO) ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေန႔ဘက္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ေပၚတာမ်ားအတြင္း ေခ်ာေမာလွပသူမ်ားသည္ အရာရွိမ်ား၏ ေက်ာပုိးအိပ္ကုိ ထမ္းရၿပီး ရြက္ၾကမ္းေရႀကိဳ အမ်ဳိးသမီးေပၚတာမ်ားမွာ စစ္သည္မ်ားအၾကား ဆန္၊ က်ည္ပံုးမ်ား ထမ္းရေၾကာင္း၊ ညဘက္တြင္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အတူရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးေပၚတာမ်ားမွာ အရာရွိကုိ ထမ္းရေၾကာင္း၊ အျခားအဆင့္ႏွင့္ စစ္သည္မ်ားအၾကားရွိ အမ်ဳိးသမီး ေပၚတာမ်ားက စစ္သည္မ်ားကုိ ထမ္းရေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ (အေပါ့အပါး) သြားရန္ပင္ အခ်ိန္မရေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားမွ ရင္နာဘြယ္ ၾကားသိရသည္။

မွတ္ခ်က္။

မိမိ (NDF) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ဗုိလ္သင္တန္း အပါတ္စဥ္ (၁) တက္ေရာက္စဥ္က သင္တန္း ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အဂၤလိပ္စစ္ျပန္ ဗုိလ္မွဴးေစာသိန္း၏ သင္တန္းပုိ႔ခ်ခ်က္ တစ္ခုမွာ “ There is no bad soldiers but bad Officers ” ဆုိးတဲ့ စစ္သည္ မရွိဘူး၊ ဆုိးတဲ့အရာရွိဘဲ ရွိတယ္” တဲ့။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ေနပါေတာ့သည္။

စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔အင္အားဘေလာ႔မွ