ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ရာထူးကေန အနားယူမယ္ လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚ ေနခဲ့တာဟာ အခုေတာ့ အတည္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အစားထိုးခန္႔အပ္လာမယ့္ ဒုတိယသမၼတဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလုိလားတဲ့၊ ျပည္သူလူထုလက္ခံႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္လာဖို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ရန္ကုန္ကေန ကိုရဲေက်ာ္ေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

လက္ရွိသမၼတသူရသီဟဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ရာထူးက အနားယူ မွာျဖစ္လို႔ သူ႔ေနရာမွာအစားထိုးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေနၿပီး (၇) ရက္အတြင္း ဒုတိယ သမၼတ တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ နာမည္စာရင္းေပးဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာ မွာေဖာ္ျပပါရွိတယ္လို႔ ဒီေန႔ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာပါတယ္။

“ဒုတိယသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရးခၽြတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ၁၈ ရက္၊ ၄ လ၊ ၂၀၁၂ မွ ၁ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၂ အထိ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဆး ကုသမႈ ခံယူရာမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး အနားယူရန္လိုအပ္သျဖင့္ ၁ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၂ မွ၊ ၃၀ ရက္၊ ၆ လ၊ ၂၀၁၂ ရက္အထိ ေနအိမ္တြင္ ေဆးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ရည္ညႊန္း (၁) ပါ စာျဖင့္ တင္ျပခ်က္အရ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနေသာ္လည္း