Tuesday, 29 January 2013

KIA ႏွင့္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ တပ္ခ်ဳပ္

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားမွ
သိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ဂမ္ေရွာင္
တိုင္းမွဴး/ တပ္မမွဴး ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့တုန္းက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္ ရွိ၍ လႊတ္ေတာ္မွ တုိက္ပြဲ အေျခအေနအား ေတာင္းဆုိလာမည့္ အသံႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး တပ္အသစ္ ထပ္ထည့္ျခင္း၊ တပ္လဲလွယ္ျခင္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ရံုးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္မ်က္ႏွာ အခင္းအက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ အိမ္ရွင္တပ္မမ်ားျဖစ္ေသာ မိုးေကာင္းအေျခစိုက္ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ဗန္းေမာ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းလက္ေအာက္ရိွ တပ္ရင္း ၄၆ ရင္းအျပင္ စစ္ကိုင္း -ရြာေထာင္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၃၃) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မေကြး အေျခစိုက္ အမွတ္ (၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မိတီၳလာအေျခစိုက္ အမွတ္ (၉၉) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁ဝ၁) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းလက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁ဝ ရင္း (ဖားကန္႔ေဒသ စိုးမိုး လႈပ္ရွားေနသည္။) အပါအဝင္ ေျခလ်င္ေျချမန္တပ္ရင္း စုစုေပါင္း ၉၆ ရင္းျဖင့္ ေကအိုင္ေအအား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနလ်က္သည္။ ျမစ္ႀကီးနား ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိသည့္ အျပင္ အေျမာက္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွလည္း ၁၀၅ မမ ေဟာင္၀စ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းႀကီးမ်ား တုိ႔ျဖင့္ ပိုက္စပ္တုိက္ ပစ္ခတ္လ်က္ ရွိပါသည္။
ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ တစ္ဦး ကင္းလွည့္ေနပံု (ဓာတ္ပံု - http://pulitzercenter.org)
(၂) ျမန္မာႏုိင္ငံ အျခား စစ္မ်က္ႏွာမ်ားရွိ တပ္ျဖန္႔ထားေသာ အခင္းအက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
 • (က) အိႏၵိယနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ရန္ အရန္တပ္မအင္အား မထားဘဲ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆို႔စစ္ဆင္ရန္ စကခ (၁ဝ) ကို ကိုးကန္႔ - ေလာက္ကုိင္ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ ပို႔ေဆာင္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္း ဧရာဝတီႏွင့္ ခ်င္းတြင္း တေၾကာအထိ အရန္တပ္မ မရိွ ျဖစ္ေနသည္။
 • (ခ) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အရန္တပ္မ အျဖစ္ထားေလ့ရိွေသာ တမခ (၁၁) အား အရန္တပ္မ အျဖစ္မထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တမခ (၆၆) ျဖင့္ လဲလွယ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
 • (ဂ) ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးဝင္ေနသည့္ တမခ (၇၇) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ေလာက္ကုိင္ေဒသအတြင္း စစ္ဆင္ေရး ဝင္ေနသည့္ စကခ (၁ဝ) အား အနားေပး လဲလွယ္အစားထိုးရန္ အရန္ တပ္မ မရိွ ျဖစ္ေနသည္။
(၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးသို႔ အစားထုိး လဲလွယ္ႏုိင္ေသာ တပ္မမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
 • (က) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီအေရးအခင္း တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသးေသာ္လည္း အရန္ တပ္မမရိွ၍ ေက်ာက္ေတာ္ အေျခစိုက္ စကခ (၉) အား ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးသို႔ ေစလႊတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။
 • (ခ) ကယားျပည္နယ္တြင္ ရွိေနတဲ့ တပ္မ (၅၅) ႏွင့္ စကခ (၇) တပ္မ (၂) ခု ရွိရာ မူလက တပ္မ (၅၅) ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ထြက္ဖုိ႔ လ်ာထားရာမွ စကခ (၇) ေျပာင္းလဲၿပီး ကခ်င္ - ဖားကန္႔ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။
 • (ဂ) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တမခ (၈၈) သည္ တႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီး တမခ (၉၉) သည္ ႏွစ္ႏွစ္ရိွေနေသာ္လည္း အနားေပး အစားထိုး လဲလွယ္ရန္ အရန္တပ္မ မရိွျဖစ္ေနသည္။
ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ရဲေဘာ္မ်ား ကင္းလွည့္ေနပံု (ဓာတ္ပံု - Kachin News Group)
(၄) မပခ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္မွ တပ္မ (၈၈) အား KIA စခန္းကုန္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ၄င္းစခန္းမ်ား ရမွ တပ္မ (၁၀၁) ႏွင့္ လဲလွယ္ေပးၿပီး ေနာက္တန္း မေကြးကို ျပန္ခုိင္းမည္ဟု ေျပာေသာေၾကာင့္ တပ္မ (၈၈) မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အက်အဆံုး မ်ားစြာျဖင့္ စစ္တုိက္ ေနရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
(၅) တပ္မ (၉၉) သည္လည္း စစ္ဆင္ေရး ထြက္ေနသည္မွာ (၂) ႏွစ္နီးပါး ရွိေသာ္လည္း တျခား တပ္မမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ (၂) ဗ်ဴဟာ စစ္ဆင္ေရး ၀င္ၿပီး (၁) ဗ်ဴဟာ နားသည့္ စနစ္ က်င့္သံုးေနပါသည္။ တပ္မ (၉၉) သည္ မူလကတည္းက အႀကံအဖန္ ဂြင္ေကာင္းသည့္ ပံုေသ စစ္ဆင္ေရး ေနရာကို ရထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အျခား တပ္မမ်ားက အေသအေၾက တုိက္ေနေသာ္လည္း တန္းတူ အခြင့္အေရး မရသည့္အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(၆) စစ္ဆင္ေရး (၁) ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးေသာ တပ္မမ်ား ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
 • (က) တမခ (၄၄)/ (၆၆)/ (၇၇) - ကရင္ျပည္နယ္ (ခ) တမခ (၈၈)/ (၉၉) - ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဂ) စကခ (၁၀) - ရွမ္းေျမာက္ ကုိးကန္႔ေဒသ
(၇) အရံ ရွိေနေသာ တပ္မမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
 • (က) စကခ (၆) (ေနျပည္ေတာ္ အရံ မသံုးပါ)
 • (ခ) တမခ (၁၁) (ရန္ကုန္တုိင္း အရံ - ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဆင္ေရး သြားရန္ အသင့္ အေနအထားျဖင့္ အမိန္႔ေစာင့္ေနရပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေစလႊတ္ထားေသာ တပ္မ ေဆးအဖြဲ႔ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ေခၚယူထားၿပီး တပ္အားလံုးအသင့့္ ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါ သည္။)
 • (ဂ) ရခိုင္ျပည္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္း လံုၿခံဳေရး - စကခ (၅)၊ ျဖစ္ၿပီး စကခ (၉) / (၁၅) တို႔သည္ နယ္စပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လံုၿခံဳေရး ယူထားေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အထဲမွ စကခ (၁) ခုအား ဆြဲထုတ္ကာ စစ္ဆင္ေရး သြားခုိင္းမည္ဟု သိရပါသည္။
 • (ဃ) တမခ (၂၂) ဘားအံတြင္ အသင့္ရွိ။
(၈) တပ္မ (၆၆) ႏွင့္ (၇၇) တုိ႔ လစာေပးအဖြဲ႔ ေရွ႕တန္းသို႔ တက္သြားေၾကာင္း ထပ္မံ သိရသျဖင့္ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ေနာက္တန္းသို႔ ျပန္လည္ အနားယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ ပါသည္။
(၉) ပံုမွန္ အေနအထားအရ ဆုိလွ်င္ တမခ (၁၁) (၂၂) ႏွင့္ စကခ (၉) တုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ထဲရွိ တမခ (၄၄) (၆၆) (၇၇) တုိ႔အား လဲလွယ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအထိ စစ္ဆင္ေရး အမိန္႔မလာဘဲ Stand By သာ ထားေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လွ်င္ ကရင္ျပည္နယ္သုိ႔ မသြားႏုိင္ဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ KIA စစ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။
(၁၀) သုိ႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မ (၃) ခုမွာလည္း (၁) ႏွစ္ ျပည့္၍ လဲလွယ္ရမည္ ျဖစ္ရာ ကခ်င္သုိ႔ ၾကားျဖတ္ခိုင္းရန္ တပ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
(၁၁) ထြက္ေပါက္တခု ရွိႏုိင္သည္မွာ ရွမ္းေျမာက္မွ စကခ (၁၆) မွ တပ္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ကခ်င္သို႔လည္း ေစလႊတ္ရႏုိင္ သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တခ်ိဳ႕ ဒကစမ်ားမွာ တပ္မအသြင္ စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားခဲ့ဖူးသျဖင့္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ပါက နီးစပ္ရာ တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဧရိယာ ေျပာင္းလဲျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ရိုက္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ လည္းေကာင္း ေစလႊတ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
(၁၂) စကခ (၁၀) အား လဲရန္ တပ္မအား စီစစ္ ေဖၚထုတ္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
(၁၃) ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ စစ္ဆင္ေရးမွ ကြ်ံ၀င္လာေသာ တမခ (၄၄) ၏ ရိကၡာမ်ားအား KNU မွ ဖ်က္ဆီးထားႏုိင္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ကခ်င္သုိ႔ ေစခုိင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါသည္။
တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး Madam Fu Ying ဦးေဆာင္ေသာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - သမၼတရံုး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္)
(၁၄) တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီ မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ မူ၀ါဒ သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ တပ္မမ်ားကို (၁) ႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ တာ၀န္ေပး ခုိင္းေစျခင္း မျပဳရ ဟူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေသြဖီၿပီး မ်က္စိမိွတ္ ခိုင္းေနသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္ တြင္ KIA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ဆင္ေရး ကနဦးပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ ဦးက်ိဳးေနသျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းလ်က္ ရွိရာ ယခုအခါ ေလတပ္ အေျမာက္တပ္ အင္အားမ်ားကိုပါ သံုးစြဲၿပီး က်ားနာခဲလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္းထန္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္/ ေလသံမ်ား ေပၚထြက္လာသကဲ့သို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွလည္း သံတမန္ အသံုးအႏႈန္း ေမာက္မာသည့္ စကားလံုးမ်ား မႀကံဳစဖူး ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ထဲသို႔ အေျမာက္က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ KIA ႏွင့္ အမ်ိဳးအႏြယ္ နီးစပ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္ေနျခင္းအေပၚ တရုတ္အစုိးရက ေဒါသတႀကီး ျဖစ္ေနပံု ရပါသည္။ မၾကာေသးခင္က အထူးသံတမန္ တရုတ္ ဒုႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သို႔ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္အေပၚ သမၼတႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ မ်က္ႏွာပ်က္ရမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ပုိၿပီး ဆုိး၀ါးသည္မွာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ အေျမာက္က်ည္က်၍ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ ကန္႔ကြက္သည့္ ေလသံမ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အစိုးရမွ တရား၀င္ အပစ္ရပ္ခုိင္းသည့္အေပၚ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ တုိက္ခိုက္ေနျခင္းသည္လည္း သမၼတ အမိန္႔အေပၚ တပ္ခ်ဳပ္က အျပည့္အ၀ ေလးစား လိုက္နာျခင္း မရွိသည့္ အသြင္သ႑ာန္ မ်ိဳး ေပၚထြက္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတုိ႔၏ ၿငိဳျငင္ျခင္းကို ခံရဖြယ္ ရွိၿပီး ထြက္ေပါက္အေနျဖင့္ KIA ကသာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာမွသာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ KIO သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဖြဲ႔ တည္းမေဆြးေႏြးဘဲ UNFC ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္း UNFC တြင္သာ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားခ်က္သည္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိႈင္အတြက္ အခက္ ေတြ႔ေစေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက ေလ့လာ သံုးသပ္ တင္ျပ သြားပါသည္။

Tuesday, 15 January 2013

ကခ်င္အေရး ၿဗီတိသွ်ပါလီမန္တြင္ အဆိုတင္သြင္း

Early day motion 909

WAR IN KACHIN STATE, BURMA

 • Session: 2012-13
 • Date tabled: 14.01.2013
 • Primary sponsor: Vaz, Valerie
 • Sponsors:
  • Bottomley, Peter
  • Bruce, Fiona
  • Russell, Bob
That this House condemns the Burma Army's military offensive against the ethnic Kachin; expresses grave concern over the recent use of aerial bombardment in the offensive; notes with serious concern the significant escalation in the conflict, including a major increase in Burma Army troops and use of landmines on the frontlines; further condemns the continuing use of rape as a weapon of war; expresses serious concern about the displacement of over 100,000 people and the humanitarian crisis developing as a result of restrictions imposed by the government of Burma on international aid to the affected areas; calls on the government of Burma to stop attacks immediately and to engage in a meaningful political dialogue with the Kachin Independence Organisation to establish a peace process; further calls on the Government to respond to the urgent humanitarian needs arising from the conflict by increasing humanitarian assistance to internally-displaced people in Kachin State via local community organisations on the ground; and further calls on the Government to work within the EU to halt relaxation of economic sanctions and new trade and investments in Burma if there is not an immediate cessation of attacks.

Sunday, 6 January 2013

Friday, 4 January 2013

ကခ်င္အေရး KNU ႏွင့္ သမၼတတို႔ အဓိက ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိ


သမၼတႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU တို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိၿပီး ကခ်င္အေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု KNU ဒုဥကၠ႒ ေနာစီဖိုးရာစိန္က ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ယာ)ႏွင့္ KNU ဒုဥကၠ႒ ေနာစီဖိုးရာစိန္ (အလယ္)တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ယာ)ႏွင့္ KNU ဒုဥကၠ႒ ေနာစီဖိုးရာစိန္ (အလယ္)တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)
“အဓိကအခ်က္က အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကခ်င္ကုိတုိက္ပြဲ အျပင္းအထန္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြေဆြးေႏြးမႈေတြရွိမယ္။ ဒါက အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ေနတယ္။ ခုသြားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ဒါကုိ တင္ျပလုိ႔ ရွိရင္ တခုခု
ျဖစ္ေပၚလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးမွ KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ပဒုိမန္းမန္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ပဒုိေစာလွထြန္းတုိ႔ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ပိုင္းအတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။

KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  “တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္
ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲရန္ႏွင့္ အဓိပါယ္ ျပည့္ဝေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဖၚျပပါရွိသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အဖြဲ႔အတြင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးညွိႏုိင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္သြား
မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ အစုိးရအဆက္ဆက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ KNU သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Tuesday, 1 January 2013

ႏွစ္သစ္ကူး အထူးအစီအစဥ္ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ဘတျပန္၊ က်ားတျပန္ အႀကိတ္အနယ္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္

စည္းလံုးျခင္းရဲ႔အင္အား
ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပို႔မဲ့ MI 24 စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ရုရွားႏိုင္ငံေလဆိပ္ တစ္ခုမွာ ေတြ႕ရစဥ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရး သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပရရင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တုန္းက လိုင္ဇာေဒသခံတစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီႏွင့္ ၂ နာရီၾကားတစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ တစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႀကိမ္လာလွ်င္ အနည္းဆုံး ေလယာဥ္ (၂) စင္းႏႈန္း လာေရာက္ၿပီး လဂ်ားယန္ ေဒသဧရိယာ တစ္ဝိုက္ကို Rocket ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ေသနတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ပစ္ခတ္သြားျပီး လိုင္ဇာျမိဳ႕ဧရိယာနားအထိ ပ်ံသန္းသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားမွာ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လဂ်ားယန္ ေဒသမွာ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ တသုတ္လွ်င္ ေလယာဥ္ (၂) စီးႏႈန္းျဖင့္ အသုတ္လိုက္ နံနက္ပိုင္းမွ ညေန (၅) နာရီထိ တေနကုန္ စက္ေသနတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Rocket ျဖင့္ လည္းေကာင္း တိုက္ခုိက္ၿပီးမွ ဗုံးၾကဲခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေလယာဥ္ (၂) စင္းအနက္ ပထမေလယာဥ္မွ စက္ေသနတ္ပစ္ၿပီးမွ၊ ေနာက္ေလယာဥ္မွ ဗုံးၾကဲခ်ပါတယ္။ ဒုတိယ အသုတ္အေနနဲ႔ ေလယာဥ္ (၂) စင္း ျပန္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ေရွ႕ဆုံး ပထမေလယာဥ္မွ စက္ေသနတ္နဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ Rocket ျဖင့္ ပစ္ျပီး ေနာက္ဆုံးေလယာဥ္ကေတာ့ ဗုံးၾကဲခ်ပါတယ္။ တႀကိမ္ဗုံးၾကဲခ်လွ်င္ ေလယာဥ္ရဲ႕ဘယ္ညာ ႏွစ္လုံးစီ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး စုစုေပါင္း ေလးလုံး တစ္ၿပိဳင္တည္းဗုံးၾကဲခ်ပါတယ္လို႔ KIA ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ေဒါ့ဖုန္းယန္ အေျမာက္တပ္စခန္းမွလည္း ၁၀၅ မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းႀကီးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လဂ်ားယန္ဘက္သို႔ အျပင္းအထန္ တေနကုန္ ပစ္ခတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အေျမာက္တပ္မွ ဆက္တိုက္ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ၁၀၅ မမ က်ည္ဆံ အခ်ိဳ႕ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္း ထံမွ သိရွိရပါတယ္။ လဂ်ားယန္ စခန္းရွိ KIA ႏွင့္ ABSDF ပူးေပါင္းတပ္မ်ားကေတာ့ ေလယာဥ္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေျခကုတ္စခန္းမွ ေခတၱဆုတ္ေပးၿပီး ေလယာဥ္ျပန္ဆင္းသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနရာ ျပန္ယူကာ အစိုးရ စစ္တပ္ကို ရင္ဆိုင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။
ေလယာဥ္ပစ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေသာ KIA စစ္သားမ်ား
ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ေန႔ တြင္ ေလယာဥ္ တသုတ္သာ ေန႔ခင္းပိုင္းေလာက္တြင္ တစ္ႀကိမ္လာၿပီး စက္ေသနတ္၊ Rocket ျဖင့္ပစ္ကာ၊ ဗုံးၾကဲခ်သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လဂ်ားယန္ရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ ဘုံေနဘုံ ေဒသတြင္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တပ္မ်ား အျပင္းအထန္ တိုက္ပြဲျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲမ်ား ဒီဇင္ဘာ (၃၀)၊ (၃၁) ႏွစ္ရက္ေပါင္း ရလဒ္အေနနဲ႔ လိုင္ဇာေဆးရုံတြင္ အနည္းဆုံး KIA စစ္သည္ (၁၀) ထက္မနည္း ဒဏ္ရာရ ကုသလွ်က္ရွိေၾကာင္း လိုင္ဇာျမိဳ႕ခံမ်ား ထံမွ သိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ႏွစ္ဖက္ စစ္ေျမျပင္တြင္ထိခိုက္က်ဆုံးမႈကိုေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနလို႔ ခက္ခဲမႈ ရွိေနၿပီး စီစစ္စုံစမ္းဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္ ညေနပိုင္းအထိ လဂ်ားယန္ေဒသသို႔ KIA စစ္ကူမ်ား ထပ္မံ ျဖည့္တင္းလ်က္ရွိျပီး နယ္ေျမကို စိုးမိုးထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဘတျပန္၊ က်ားတျပန္ ရွိေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
မွတ္တိုင္(၆) ဒဘူဘြမ္ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ စခန္း
ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္အေနနဲ႔ ယခု က်င့္သုံးေနတဲ့ တပ္မေတာ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားထံ စီစစ္ေမးျမန္းၾကည့္ရမွာ စစ္တပ္အေနနဲ႔ လူကိုအနာမခံပဲ အေျမာက္ပစ္အား၊ ေလယာဥ္ပစ္အားတို႔ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး ဧရိယာအတြင္းတြင္ ရန္သူအား အမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္ ေခ်မွဳန္းၿပီး ရန္သူ ဆုတ္ခြာသြားေတာ့မွ ေျခလ်င္တပ္မ်ား ေနရာယူ သိမ္းပိုက္ နယ္ေျမစိုးမိုးတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာကို အသုံးျပဳေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ စစ္သေဘာအရၾကည့္လွ်င္ စစ္ေျမျပင္မွာ စစ္သည္ (လူ) မေရာက္သေရြ႕ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီလို အသြင္သ႑ာန္မေပၚေအာင္ က်ည္ပစ္အား၊ ဗုံးပစ္အားတို႔ျဖင့္ ရန္သူအား ေမာင္းထုတ္ျပီးမွ မိမိတပ္က မသိမသာ ေနရာဝင္ယူတဲ့ ဗ်ဴဟာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ခ်ည္းကပ္မဲ့ လမ္းေၾကာင္း (၃) ေၾကာင္းျဖင့္ (စတန္ပါ-လုိင္ဇာ လမ္းေၾကာင္း၊ ဗန္းေဗာ္-လိုင္ဇာ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနာ-လိုင္ဇာ လမ္းေၾကာင္း) KIA တပ္မ်ားမလႈပ္သာေအာင္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်ာထားျပီး ျပည္မမွ ယခုဆိုရင္ တပ္မ အနည္းဆုံး ႏွစ္ခုစာ ေခၚယူထားၿပီးျဖစ္ရာ (တပ္မ (၈၈)၊ စီစစ္ဆဲ တပ္မ (၁၀၁)၊ စကခ (၃) ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။