Thursday, 29 April 2010

ေခြးအိပ္ေတာင္ (ထြီဖါးဝီးက်ဳိး) (သို႔မဟုတ္) ပြိဳင့္ - ၄ဝ၄၄ တုိက္ပြဲ - အပုိင္း (၃)

ေဆာင္းပါးရွင္ - မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္

စစ္ေတာင္ပံ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ (ေနာ္တ) ႏွင့္ (မယ္ပ) တုိ႔၌ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖဲြ႔၊ စစ္ေၾကာင္း အသီးသီးတို႔ ေနရာယူထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔စစ္ေၾကာင္းလည္း အစီအစဥ္အတုိင္း စစ္ေၾကာင္းၾကီး ခ်ီတက္ပါၿပီ။ ဒီဇယ္စက္ေလွႀကီး (၄) စီးႏွင့္ စစ္သည္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရိကၡာ၊ အရံက်ည္မ်ားကုိ တင္ေဆာင္လ်ွက္ ခ်ီတက္သြားၾကျပီး ျမစ္ဆံုကုိ ေက်ာ္လာစဥ္ သံလြင္ျမစ္အတုိင္း စုန္ဆင္းလာရာ (မယ္လဲ့ထာ) (ေကး) အေရာက္ ရန္သူမွ (၁၂ဝ) မမ စိန္ေျပာင္းႀကီးနဲ႔ (ရ၅) မမ ေနာက္ပြင့္ လက္နက္ႀကီး တုိ႔ျဖင့္ ဆီးႀကိဳႏႈတ္ဆက္ကာ လွမ္းပစ္ ပါေတာ့သည္။

စက္ေလွမ်ား ကမ္းကပ္ၾကျပီး (မယ္လဲ့ထာ) ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေနရာခ်ရသည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွဴး ကုိတင္စုိးအား “ဟုိေတာင္ေၾကာမွာ ပိြဳင့္ (၂၅ဝဝ) ရွိတယ္၊ အဲဒီကေန တုိ႔ကုိ (ရ၅) မမ ေနာက္ပြင့္႐ိုင္ဖယ္နဲ႔ လွမ္း ပစ္ႏိုင္တယ္၊ ရဲေဘာ္ေတြ ဒီည ပစ္က်င္းေတြ အၿပီး တူးၾကရမယ္။ ေနာက္ အလင္းေရာင္ေပၚရင္ (Overhead) အတြက္ သစ္လံုးေတြျဖတ္၊ ေခါင္ကတုတ္လုပ္ၾက” ဟု ညြန္ၾကားၿပီး မိမိစစ္ေၾကာင္း႐ုံး ထားရန္ ေနရာကို ရွာသည္။ သံလြင္ျမစ္ေဇာင္း၊ လံုၿခံဳသည့္ေနရာ၌ ဝန္ထမ္း မ်ားကုိ ေနရာခ်ရသည္။

စစ္သည္၊ ဝန္ထမ္း (၅ဝဝ) နီးပါးအတြက္ ထမင္းခ်က္ရန္ ေနရာခ်ၿပီး တပ္ခဲြအားလံုးမွ ထမင္းလာယူရန္ စီစဥ္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ တပ္မဟာ (၂)၊ အထူးေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႕၊ ကရင္နီ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစု တပ္ခဲြမ်ားသည္ တပ္ရင္း (၂ဝ) စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ရန္ လူခဲြလုိက္သည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ခဲြအား မိမိနားတြင္ တပ္ခ်ထားလုိက္သည္။ (ထြီဖါးဝီးက်ဳိး) (ေခြးအိပ္ေတာင္) (ပြိဳင့္-၄ဝ၄၄) စစ္ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ ရန္သူ႔က်ဴးေက်ာ္ ရန္စမႈကုိ ခုခံကာကြယ္ရန္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အသီးသီး ေနရာယူၿပီးၾကပါၿပီ။

(ဗဟုိကြန္မန္ဒုိ) တပ္ရင္း တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဘာေက်ာ္ဟဲ၊ (ယခုတပ္မဟာ (၅) တပ္မဟာမွဴး၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္) ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္တပ္ရင္း (၂ဝရ)၊ (၂ဝဂ)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ (၁) (၂) (၃) (၆) (ရ) မွ တပ္ခဲြမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ အရံတပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ တပ္ေနရာ အသင့္ ေနရာယူထားၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရန္သူခ်ီတက္လာရာ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေဒသခံ ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ အစီအစဥ္အတုိင္း လႈပ္ရွားေနၾကသျဖင့္ ရန္သူသည္ ရည္မွန္းခ်က္ မေရာက္မွီ အက်အဆံုး မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါၿပီ။ တပ္ဖဲြ႕အားလံုးလည္း မိမိေရွ႕ မ်က္ႏွာမူရာဘက္ ပစ္ပုိင္နယ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ မုိင္းေထာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္း၊ ပစ္က်င္းတူးျခင္း၊ ေခါင္ကတုတ္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပါၿပီ။ မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ျပင္္ဆင္ခ်ိန္မ်ားစြာ ရေနပါသည္။

မိမိ၏ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းမွဴးသည္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီ လုပ္စရာ ကုိင္စရာမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ မုိင္းေထာင္ျခင္း၊ ပစ္က်င္း၊ ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းတူးျခင္း၊ ဝါးခုတ္ ၿခံစည္း႐ိုးကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ မိမိတုိ႔ စစ္ေၾကာင္း႐ုံး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားလည္း မိမိတို႔၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကပါသည္။ မိမိေနရာအား ေက်ာက္တံုးၾကီး ေနာက္ဖက္တြင္ အရံက်ည္၊ မုိင္းဗုံး၊ ေရွ႕ထြက္မုိင္း ထားရန္ႏွင့္ မိမိေနရန္ တူးထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ “ရန္သူ ခမရ (၁ဝ) စစ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔ေရွ႕ကုိ လာေနေၾကာင္း၊ ေနာက္နာရီ အနည္းငယ္အတြင္း အလုပ္အကုိင္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း” ၾကားျဖတ္တာဝန္ခံမွ လာေရာက္ သတင္းေပးသည္။ မိမိမွ မိမိ၏ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းမွဴးအား -

“ကီးဒိုမွ တီးမေသ၊ အသံေကာင္းလား”

“အသံ - ၅”

“မင္းတုိ႔ေရွ႕ မၾကာခင္ ရထားမာလာ ဦးစီး မ - ၁ဝ ဝင္တုိးဖုိ႔ရွိ၊ ရထားလား”

အားလံုးအသင့္ဘဲ၊ လက္ယားေနတာၾကာျပီ၊ ဒီေကာင္ေတြ က်ေနာ္တုိ႔ သူတုိ႔အသက္ကုိ မယူခင္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္စီဘဲ အရင္ယူဖို႔ သစၥာရွိ မုိင္းစစ္သည္ေတြကုိ တာဝန္ ေပးထားတယ္”

“ေကာင္းၿပီ အေကာင္းဆံုးလုပ္”

ဟု ညြန္ၾကားၿပီး (Sony) ၾကားျဖတ္စက္ဖြင့္ကာ နားေထာင္ေနသည္။ မၾကာမွီ သစၥာရွိ မုိင္းစစ္သည္တစ္ေယာက္ အလုပ္ လုပ္ပါၿပီ၊ “ဝုန္း” ႏွင့္ တဆက္ထဲ လက္နက္ငယ္သံမ်ားပါ ဆူညံစြာ ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။ မိမိရဲေဘာ္မ်ား ပဲြဦးထြက္ ရန္သူႏွင့္စတင္၍ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ားပါ လုပ္ကုိင္လာသည္။ ေရွ႕တန္း မိမိရဲေဘာ္မ်ားထံပါ မက မိမိရွိေနရာ ေတာင္ေၾကာေပၚသုိ႔ပင္ က်လာပါၿပီ။ နာရီဝက္ၾကာ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ၾကၿပီး ရန္သူျပန္ဆုတ္သြားသည္။

“တီးမေသ ဘာထူးလဲ”

“မိမိ အထိအခုိက္မရွိ၊ ေက်ာပုိးအိတ္ (၁ဝ) လံုး၊ စစ္ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ (၁ဝ) စံု ရရွိ၊ ကရင္အေခၚ “ေသကု” (စကားဝွက္) လက္နက္ တစ္လက္မွ မရ”

“ေစာင့္ေန၊ လာေပးဦးမယ္”

မၾကာပါ။ ေသနတ္သံမ်ား ဆူညံစြာ ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္၏ ပစ္ခတ္သံမ်ားျဖင့္ တေလာကလံုးကုိ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ သြားေစပါေတာ့သည္။

“ေခြးမသားေတြ၊ မေအလိုးေတြ၊ ဗုံးေတြဘဲ နင္းေထာင္ထားတယ္”

ရန္သူ႔ဆဲသံမ်ား။ မိမိဒုတိယစစ္ေၾကာင္းမွဴးမွ -

“မိတ္ေဆြ၊ တုိ႔က ဘာသာတရားကုိ ကုိင္း႐ႈိင္းတယ္၊ ေလးစားတယ္၊ ဗုဒၶတရားေတာ္မွာ (ပါဏာတိပါတကံေဆာင္၊ သူ႔အသက္ကုိသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္” ဖုိ႔ သြန္သင္ထားသလုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာကလဲ “ Thou shall not kill ” လို႔ သြန္သင္ထားတယ္။ မင္းတုိ႔ကုိ မသတ္ဘူး၊ လူသားခ်င္း ေမတၱာစိတ္နဲ႔ ေျခတဖက္ဘဲ ယူတယ္ေဟ့” ဟု လွမ္းေျပာလုိက္ရာ ေသနတ္သံမ်ား ဆူညံသြားျပန္သည္။ ရန္သူကုိ မဆဲရန္ မိမိစစ္ေၾကာင္းတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။

မိမိစစ္ေၾကာင္းရွိ စက္အမ်ားစု အမည္ကုိ သမၼာက်မ္းစာရွိ တမန္ေတာ္မ်ား၏ အမည္ကုိ မွည့္ေခၚထားပါသည္။ မိမိစက္အမည္ (ကီးဒုိ)၊ ဗုိလ္မွဴးထီးမူး စက္အမည္ (တီးမေသ)၊ မိမိသား ဗုိလ္ခ်ာတိတ္ စက္အမည္ (လုကာ)၊ ဗုိလ္ဥာဏ္ထြန္း စက္အမ (မုိေရွး)၊ ဗုိလ္တုိးတုိး စက္အမည္ (တီးတူ)၊ ဗုိလ္တင္စုိး စက္အမည္ (မသဲ) စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔အင္အား မွကူးယူတင္ျပသည္

ေခြးအိပ္ေတာင္ (ထြီဖါးဝီးက်ဳိး) (သို႔မဟုတ္) ပြိဳင့္ ၄ဝ၄၄ - တုိက္ပြဲ - အပုိင္း(၂)

ေဆာင္းပါးရွင္ - မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္

ေနာက္ေန႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ (ကြယ္လြန္) မွ “ေက်ာင္းသားတပ္ဖဲြ႕ ေရာက္ျပီ လုိအပ္ခ်က္မ်ား လာေရာက္ စီစဥ္ရန္” အေၾကာင္းၾကားလာ

သျဖင့္ မိမိသြားေတြ႔သည္။ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္မွ ရဲေဘာ္မ်ားက ပဲြႀကီးပဲြေကာင္းဆင္ႏႊဲရေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ တက္ၾကြေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (M-16) မ်ားသာ ပါလာသည္။ ပါလာေသာ လက္နက္ငယ္ မ်ားမွာ အလုပ္မျဖစ္သည္က မ်ားေနသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိဥာဏ္ထြန္းကုိ ေခၚ၍ လက္ေထာက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ထံ သြားသည္။ (M-16) ေျပာင္းသစ္မ်ား လဲသည္။ (M-79 - RPG) အလက္၊ အသီးမ်ား ထုတ္သည္။ စစ္ခ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္သည္။ အစားအေသာက္မ်ား ထုတ္သည္။ လႊႏွင့္ ေပါက္တူး ေပါက္ျပားမ်ား ထုတ္သည္။ မက်န္းမာသူမ်ားကုိ ေဆး႐ံုပုိ႔သည္။ ေဆးမွဴးအား လုိအပ္ေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေစသည္။ က်ည္မ်ား ျဖည့္သည္။ လက္နက္ငယ္တစ္လက္ က်ည္ (၃ဝဝ) စီ ျဖည့္ခုိင္းသည္။ လက္ပစ္ဗံုး၊ ေရွ႕ထြက္မုိင္း၊ နင္းမုိင္း အစံုအလင္ထုတ္ေပးသည္။ အားလံုး စံုလင္သေလာက္ ရွိပါျပီ။

ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ရွိ ဗုိလ္မွဴးေဘာ္ေက်ာ္ဟဲဦးစီး ကြန္မန္ဒိုတပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုး၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၂ဝရ)၊ (၂ဝ၈)၊ (၂ဝ၉) တပ္ရင္းမ်ား၊ တပ္မဟာ(ရ) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁၉)၊ (၂ဝ)၊ (၂၁)၊ (၂၂) တပ္ရင္းမ်ား၊ (PLF) (People’s Liberation Front) (ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ (NLD-LA) မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ တပ္မဟာ (၂) (၃) (၆) မွ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ ကရင္လူငယ္ (KYO) လူငယ္မ်ား၊ (KWO) အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေကာ္သူးေလ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဗုိလ္မွဴး ေဝါထယ္ (တတိယႏိုင္ငံေရာက္) ဦးစီးေသာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႕၊ ဗုိလ္ႀကီးေစာအဘီး (ကြယ္လြန္) ဦးစီးေသာ အထူးေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႔၊ ဗဟုိလက္နက္ႀကီးတပ္ဖဲြ႔၊ ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕အစည္း ေပါင္းစံုမွ ရဲေဘာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္ေပါင္းစံု၊ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစံုတို႔ုမွ ရန္သူ႔က်ဴးေက်ာ္စစ္ကုိ ခုခံရင္ဆုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ေနသည္။

(ကေပါလူ) ရွိ ဗ်ဴဟာမွဴး႐ံုးတြင္ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္။ ပိြဳင့္ (၄ဝ၄၄) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သဲေျမပံုႀကီးသည္ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္း မ်ား၏ ထုိးစစ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပေနသည္။ ၾကားျဖတ္ ဌာနတာဝန္ခံ ဗုိလ္သူလုိင္က သဲေျမပံုရွိ ရန္သူ႔ထုိးစစ္ဆင္လာရာ လမ္းေၾကာင္း၊ တပ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ရွင္းျပေနသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကစယ္ဒုိ၊ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေလာဝါဒိမွ တပ္ရင္းမွဴး၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴးမ်ား၊ တပ္ဖဲြ႔မွဴးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ တုိက္ခုိက္ရမည့္ စစ္ဆင္ေရး ဧရိယာမ်ားအား ရွင္းျပေနသည္။

မိမိ ကီးဒုိ (DAB) စစ္ေၾကာင္းအား တပ္မဟာ (ရ)၊ တပ္ရင္း (၂ဝ) စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ရန္ တာဝန္ေပးလုိက္သည္။ မိမိလက္ခ်င္းခ်ိတ္ရမည့္ တပ္ရင္း(၂ဝ) စစ္ေၾကာင္းမွဴးသည္ တပ္ရင္း (၂ဝ) မွ ဒုတိယ တပ္ရင္းမွဴးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ဟဲ ျဖစ္သည္။ သူသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိျပီး တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ ဝေနေသာ တပ္မွဴးတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းမွဴးမွာ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ေတာ့ ျဖစ္ပါသည္။

ကီးဒုိ (DAB) စစ္ေၾကာင္း

မိမိစစ္ေၾကာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၂ဝ၄)၊ (၂ဝ၅) ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ (၂၁၆) တပ္ရင္းမွ ကုိတင္စုိး (မဆလတပ္ထြက္) ဦးစီးေသာ (ABSDF) ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္မွ တပ္ခဲြတစ္ခဲြ၊ ဗုိလ္ႀကီး စုိးေအာင္ ဦးစီးေသာ (ကလလတ - ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစု) မွ တပ္ခဲြတစ္ခဲြ၊ ဗုိလ္ႀကီး ကေမာ္ ဦးစီး တပ္မဟာ (၂) မွ တပ္ခဲြတစ္ခဲြ၊ ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္၊ အထူးေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႔ ဗုိလ္မွဴး ထီးမွဴး ဦးစီး တပ္ခဲြတစ္ခဲြ၊ မိမိစစ္ေၾကာင္း႐ံုးတြင္ မိမိသား ဗုိလ္လွထြန္းဦး (ဗုိလ္ခ်ာတိတ္) ဗုိလ္သင္တန္း အပါတ္စဥ္ (၃) ဆင္း (ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအးျမင့္ ပုိ႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္းအပါတ္စဥ္ ျဖစ္သည္) ဦးစီး တပ္စုတစ္စုတို႔ျဖင့္ ကီးဒုိ (DAB) စစ္ေၾကာင္းကုိ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။

စစ္ေၾကာင္း တပ္ေရးဗုိလ္ၾကီးအျဖစ္ (ABSDF) မွ ကုိဥာဏ္ထြန္း၊ တပ္ေထာက္ဗုိလ္ႀကီး အျဖစ္ (ABSDF) မွ ကုိေက်ာ္ေဆြ (မဆလတပ္ထြက္)၊ စစ္ေၾကာင္းရံုး တပ္စုတြင္ (၆ဝ) မမ တာဝန္ခံ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ကုိညိဳမင္းထြန္း (မြတ္ဆလင္) (မဆလတပ္ထြက္)၊ စစ္ေၾကာင္း (ဆသရ)၊ (ၾကားျဖတ္)၊ (လက္နက္ၾကီး)၊ (ေဆး) အဖဲြ႔ ဟူ၍ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ ေဆးအဖဲြ႔ ဒုတိယ ေဆးတာဝန္ခံမွာ (ABSDF) မွ ကုိထြန္းထြန္းဦး (ေမာင္ခုိင္စြပ္)နွင့္ ေဆးအဖဲြ႔ဝင္ ရဲေဘာ္ေမာင္တူး (စာေရးဆရာ) ယခု ((DVB) အသံလြင့္ဌာန) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေရွ႕တန္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ တုိက္ခုိက္ေရး တပ္ဖဲြ႔မ်ားအတြင္း တပ္စုမွဴး ကုိၾကည္ဝင္း (မဆလတပ္ထြက္)၊ တပ္စုမွဴး ကုိခင္စုိး (မဆလတပ္ထြက္)၊ တပ္စုမွဴး ကုိမွတ္ႀကီး (မဆလတပ္ထြက္)၊ တပ္စိတ္မွဴး ကုိေအာင္ဝင္းႀကီး (မဆလတပ္ထြက္)၊ တပ္စိတ္မွဴး ကုိေဇာ္လွိဳင္ဝင္း (ရဲထြက္) တုိ႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ စစ္ေၾကာင္းသည္ တပ္ေပါင္းစံုမွ တပ္ခဲြ မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းဖဲြ႔စည္းထားသျဖင့္ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ မတူၾကေပ။ တခ်ိဳ႕တပ္ခဲြမ်ားတြင္ လက္နက္ၾကီး (RPG - စက္လတ္) မ်ားစြာ ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္နွင့္ တပ္မဟာ (၂) တပ္ခဲြမ်ား၌ လက္နက္ႀကီးအင္အား နည္းေနသည္။ ဟန္ခ်က္ညီ တုိက္နုိင္ရန္အတြက္ တေန႔တြင္ စစ္ေၾကာင္း အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းဟာ တပ္ေပါင္းစံု၊ အဖဲြ႔ေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အငယ္စားေလးနဲ႔ တူတယ္ဗ်။ စစ္ေၾကာင္းအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီ တုိက္ႏိုင္ဖို႔ တန္းတူေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ အေျခခံက်က် က်င့္သံုးရမယ္။ တစ္ဖဲြ႔က လက္နက္ၾကီး အင္အားေတာင့္ျပီး တစ္ဖဲြ႔က အားနည္းေနလုိ႔ မရဘူး။ တန္းတူညီမႈ လုိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္က အိမ္ရွင္လည္း ျဖစ္တယ္၊ အင္အားလည္းၾကီးေတာ့ အားနည္းေနတဲ့ ညီေနာင္တပ္ခဲြေတြကို အားျဖည့္ရမယ္” ဟု ေျပာျပီး မိမိ၏ ဒုတိယစစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗ္ုိလ္မွဴးထီးမူးအား (RPG)၊ (စက္လတ္) (စကားေျပာစက္) မ်ားအား မွ်ေဝေပးလုိက္ရန္ ၫႊန္ၾကားလုိက္သည္။ ဗုိလ္မွဴးထီးမွဴးလည္း ဆက္လက္လႈပ္ရွားလုိက္သျဖင့္ တပ္ခဲြမ်ားအတြင္း (RPG) (စက္လတ္) နွင့္ (စကားေျပာစက္) မ်ား ညီမွ်သြားေတာ့သည္။

“တန္းတူမႈ၊ ေစတနာထားမႈနွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ မူလဇစ္ျမစ္” ျဖစ္ပါသည္။

မိမိစစ္ေၾကာင္းတြင္ ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္မွ တဲြဘက္ထားေသာ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖဲြ႔ ပါ၀င္သည္။ (၆၀) မမ စိန္ေျပာင္း၊ (၈၁) မမ စိန္ေျပာင္း၊ (၈၂) ေနာက္ပြင့္႐ိုင္ဖယ္ႏွင့္ (.၅) စက္ႀကီးလည္း ရွိသည္။ စစ္ေၾကာင္းအတြက္ ထမင္းခ်က္၊ ဟင္းခ်က္ရန္ အေပ်ာ္တမ္း ဝန္ထမ္း (၂ဝ) ဦး ရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။

မိမိစစ္ေၾကာင္းတြင္ မဆလတပ္ထြက္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္သည္။ သူတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္္က မိမိရန္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (၈) ေလးလံုး ျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးမွ ဖြားျမင္လာေသာ ျပည္သူ႔သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာသျဖင့္ မိမိနွင့္ ဘဝတစ္ခုထဲ ျဖစ္လာၾကသည္။ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိသလုိ မိမိမွလည္း ၄င္းတုိ႔ကုိ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိသည္။ ညီအစ္ကုိရင္းထက္ ပုိ၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ မိမိငရဲျပည္ သြားရင္ေတာင္ လုိက္မည့္ ရဲေဘာ္မ်ား ရွိၾကသည္။ (ကရင္ - ဗမာ) ဟူ၍ လူမ်ိဳးေရးအစဲြ မရွိၾကေတာ့၊ အာဃာတ မထားေတာ့၊ မုန္းတီးမႈေတြ မရွိေတာ့။ ကီးဒုိ (DAB) စစ္ေၾကာင္း ေအာင္လံေတာ္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ တစ္ခရီးထဲ သြားေနၾကေသာ ျပည္ခ်စ္စစ္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ခုိင္စြပ္ (ကုိထြန္းထြန္းဦး) သည္ သားလုိခ်စ္ရေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္မွ ခ်စ္ရဲေဘာ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ခ်စ္စနုိးျဖင့္ နံမည္အသစ္ မွည့္ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူက မြတ္ဆလင္ပံု နည္းနည္း ဆင္ေနသျဖင့္ ၄င္း၏မိဘရင္းျမစ္မ်ားကို ေမးျမန္းမိသည္။ အေဖက ကုလားဗမာ၊ အေမက ရခုိင္လုိ႔ သိရေတာ့ “ေဟ့ ထြန္းထြန္းဦး၊ မင္းကေသြး (၃) မ်ိဳးပါေတာ့ မင္းကုိ ဗမာေသြးပါလုိ႔ (ေမာင္)၊ ရခုိင္ေသြးပါလုိ႔ (ခုိင္)၊ ကုလားေသြးပါလုိ႔ အီစြပ္ (စြပ္)” ဒ့့ါေၾကာင့္ မင္းကို “ေမာင္ခုိင္စြပ္”လုိ႔ ေခၚမယ္ဟု ေျပာျပီး စစ္ဆင္ေရးကာလ တေလ်ွာက္လံုး ဤသို႔သာ ေခၚခဲ့သည္။

စည္းလံုးျခင္းရဲ ႔အင္အား မွကူးယူတင္ျပသည္

ေခြးအိပ္ေတာင္ (ထြီဖါးဝီးက်ဳိး) (သို႔မဟုတ္) ပြိဳင့္ - ၄ဝ၄၄ တုိက္ပြဲ - အပုိင္း(၁)

တိုင္းျပည္မဲ့ေနတဲ့လူမ်ဳိးဟာ ကၽြန္ဘဲ” (ဥကၠဌႀကီး ေစာဘဦးၾကီး)

ေဆာင္းပါးရွင္ - မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္

ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ (မာနဲပေလာ) ၁၉၉၃ - ၉၄၊ ခုႏွစ္ ...

မာနဲပေလာေအာင္ေျမသည္ ေဒါနေတာင္ႏွင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ၾကား၊ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ေသာင္ရင္းျမစ္ဆံု အထက္တြင္ တည္္ရွိပါ သည္။ ေက၊အဲန္၊ယူ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၊ (KNLA) (Karen National Liberation Army) ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္တို႔ တည္ရွိေသာ အျခခံစခန္းႀကီး ျဖစ္သည္။ (KNDO) (Karen National Defense Organization) (ကရင္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအစည္း အ႐ုံး) ဌာနခ်ဳပ္လည္း ရွိပါသည္။

ဖထီး မန္းေရာဘဇန္

ထို႔အျပင္ (NLD-LA) (National League For Democracy - Liberated Area) (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္) (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဌာနခ်ဳပ္၊ (DAB) (Democratic Allaince of Burma) (ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္) ဌာနခ်ဳပ္၊ (NDF) (National Democratic Front) (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု) ဌာနခ်ဳပ္၊ (DPNS) (Democratic Party for New Society) (လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ဌာနခ်ဳပ္၊ (ABSDF) (All Burma Student’s Democratic Front) (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားတပ္ဦး) ဌာနခ်ဳပ္၊ (PLF) (People’s Liberation Front) (ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး) ဌာနခ်ဳပ္၊ (NCGUB) (National Coalition Government of Union of Burma) (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ) ဌာနခ်ဳပ္၊ (NCUB) (National Council of Union of Burma) (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ) ဌာနခ်ဳပ္၊ (ABYMU) (All Burma Young Monk Union ) (ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ) ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားလည္း ရွိသည္။

(KYO) (Karen Youth Organization) ကရင္လူငယ္ အစည္းအ႐ုံး၊ (KWO) (Karen Women Organization) ကရင္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၊ သစ္ေတာဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ မုိင္းဌာန၊ တရားေရး ဌာန၊ ဧည့္ေဂဟာ၊ စစ္ေဆးရံု၊ စစ္သင္တန္းဌာန၊ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ လက္နက္ၾကီးကုန္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဌာန၊ စစ္ရံုးခ်ဳပ္၊ စစ္အခ်ဳပ္၊ ရိကၡာဂုိေဒါင္မ်ား၊ ကြန္မန္ဒုိကုန္း၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၊ စစ္တန္းလ်ားမ်ား အျပည့္အစံုရွိသည့္ ဌာနခ်ဳပ္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

သည့္ေနာက္ ရပ္ကြက္မ်ားလည္း ရွိျပန္သည္။ (ေလာကြားလူ) (ကေပါလူ) (ထူးဝါးလူ) (ပဟီလူ) (ေဖြးေဘာလူ) (ဖူးျမလူ) (ထီးေသဃီ) (ယာေဒးနီ) စသည့္ ရပ္ကြက္မ်ား ရွိၾကသည္။ (KNDO) ဌာနခ်ဳပ္နားတြင္ အာဇာနည္မ်ား ဗိမၼာန္လည္း ရွိသည္။ ထိုေနရာတြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီ ျဖစ္ေသာ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးကို ျမဳပ္နွံထားပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ (ဖူးရေသ့) ၏ တုိင္းရင္းေဆးေက်ာင္းလည္း ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ လက္နက္ႀကီး အေျခခံစစ္သင္တန္း၊ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ ရွိသည္။

တပ္ရင္း (၁၂)၊ တပ္မဟာ (၄) မွ “မာနဲပေလာ” ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ျပည္ေရာက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေစာေမာင္ေမာင္ စစ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး၏ (DAB) (Democratic Alliance of Burma) တြင္ မိမိအား တာဝန္ေပးျခင္းကို ခံရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ေမာင္ (ကြယ္လြန္) အား သတင္းပုိ႔ျပီးေနာက္ ေနရန္အိမ္ မရွိေသးသျဖင့္ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဗုိလ္ျမအား အိမ္လုိေၾကာင္း သတင္းပုိ႔ရာ သစ္ေတာဌာနတာဝန္ခံ ေအာင္ဆန္း (လက္နက္ခ်) အား အိမ္တစ္ေဆာင္စာ သစ္တုိက္ေပးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမမွ ညႊန္ၾကားလုိက္္ပါသည္။

(ကေပါလူ) တြင္ အိမ္ေဆာက္ရန္ေနရာကုိ မိမိသားမ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေျမညႇိျခင္း၊ ေနရာရွင္းျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ရန္သူ႔သတင္း ၾကားျဖတ္ (Intercept) အဖဲြ႕မွ ရဲေဘာ္မ်ားက လာေရာက္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးၾကပါသည္။ အိမ္မုိးရန္ အင္ဖက္ႏွင့္သစ္မ်ား မေရာက္ေသးေပ။ က်ေနာ္သည္ (DAB) စစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးတြင္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိေနၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ (Weekend) မ်ား၌ မိသားစုႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးတို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ (ကေပါလူ) တြင္ ျပန္ေနပါသည္။ (DAB) ႐ုံးတက္စဥ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၊ သုေတသနဌာနမွ ထုတ္ေဝေသာ ရန္သူ႔စစ္အဂါၤစဥ္ကုိ ေလ့လာသည္။ မိမိတုိ႔ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္မွ (ၾကားျဖတ္) သတင္း၊ တုိက္ပဲြအစီရင္ခံစာ မ်ားကုိ ေလ့လာသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ (ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္) ဝန္းက်င္ရွိ ရန္သူ႔တပ္တည္နဲ႔ တပ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေလ့လာခဲ့သည္။

ရန္သူ႔အေၾကာင္း ေလ့လာရာ၌ တပ္အမ်ိဳးအစား၊ ဖြဲ႔စည္းပံု (W.E) စစ္အဂၤါစဥ္၊ တပ္တည္၊ လက္နက္္တပ္ဆင္မႈ၊ (စ႐ိုက္၊ အမူအက်င့္) မ်ားကုိ ေလ့လာရသည္။ အထူးသျဖင့္ (ရတခ) အေရွ႕ေတာင္တုိင္းတပ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ ထို႔ေနာက္ တပ္မ (၆၆) ႏွင့္ တပ္မ (၈၈) တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေလ့လာသည္။ ရန္သူသည္ (မာနဲပေလာ) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကုိ အရ ထုိးစစ္ဆင္ သိမ္းပုိက္ရန္ ႀကီးမားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မ (၆၆) သည္ (မာနဲပေလာ) ေခ်မွဳန္းေရးအတြက္ စစ္ဆင္ေရးကို တာဝန္ယူရျပီး တပ္မ (၈၈) သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ (L of C) လမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး (ေထာက္၊ ပုိ႔) တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တပ္မ (၆၆) အား တပ္မမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္၊ ဒုတိယတပ္မမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္ဝင္းတို႔က ဦးစီးျပီး (၆၆၁)၊ (၆၆၂)၊ (၆၆၃) နည္းဗ်ဴဟာမွဴးမ်ားမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သိန္း(ခန္႔မွန္း)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းေမာင္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး သူရျမင့္ေမာင္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တပ္မ (၆၆) လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားမွာ ခလရ (၁)၊ (၁၁)၊ (၁၄)၊ (ရ၅)၊ (၈ဝ) ႏွင့္ ခမရ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၁ဝ)၊ (၁ဝ၈) စုစုေပါင္း (၁ဝ) ရင္း ျဖစ္ပါသည္။

(အမတ) အေျမာက္တပ္ရင္း (၃)၊ (၅)၊ ကြန္မန္ဒုိ တပ္ခဲြ (၃) ခဲြ၊ ေလတပ္မွာ တရုတ္လုပ္ (F-7)၊ ယူဂုိစလပ္လုပ္ (G-4)၊ ဆြစ္ဇာလန္လုပ္ (PC -7)၊ (PC-9) ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ရန္သူအသံုးျပဳေနေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ားမွာ (ဂ၁) မမ၊ (၁၂ဝ) မမ စိန္ေျပာင္းမ်ား၊ (ရ၅) မမ၊ (၈၄) မမ၊ (၁ဝ၆) မမ ေနာက္ပြင့္ ရုိင္ဖယ္မ်ား၊ (၂၅) ေပါင္ဒါ အေျမာက္ၾကီးမ်ား၊ (point -5) စက္ၾကီးမ်ား အစံုအလင္ ပါသည္ဟု သိရသည္။ အထမ္းသမားေပၚတာ ေထာင္ခ်ီ၍ ဖမ္းလာေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

တစ္ေန႔ မိမိသားမ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အိမ္တုိင္ထူေနစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမမွ ၄င္းထံ သတင္းပုိ႔ရန္ မိမိစကားေျပာစက္မွ ေပၚထြက္လာသျဖင့္ ၄င္းႏွင့္ သြားေတြ႕သည္။ “နက္ဖန္ တပ္မဟာ (၆) က ေက်ာင္းသားတပ္ဖဲြ႕ ေရာက္မယ္၊ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕ကုိ ဦးစီးျပီး (ထြီဖါးဝီး) စစ္ေျမျပင္တစ္ခုမွာ ေနရာသြားယူ” ဟု ေျပာပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိဌာနမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သုိ႔ တင္ျပလုိက္ပါသည္။ (DAB) (ကီးဒုိ) စစ္ေၾကာင္းအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းရန္ လုိအပ္ေသာ တုိက္ပဲြဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ တပ္အင္အားမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ဖဲြ႔စည္းရန္ ဗ်ဴဟာမွဴးျဖစ္ေသာ မိမိညီမေလး နန္းႏြယ္ဇန္၏ခင္ပြန္း ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေလာဝါဒိ (ကြယ္လြန္) အား ညြန္ၾကားလုိက္ပါသည္။

စည္လံုးျခင္ရဲ ႔ အင္အား မွကူးယူတင္ျပသည္

ကဗ်ာဆရာၾကီးဦးတင္မိုးက ဘိုကေလးတြင္ ကရင္လူမ်ိဴးမ်ားကုိ မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မွဳအေၾကာင္းဖြင့္ဆိုခ်က္ ဗြီဒီယို


ေသာသီခိုမွ

Monday, 26 April 2010

KNU/KNLA PEACE COUNCIL’s Response to 22nd April Deadline of Merger with Burma Army:


သာသီခိုဘေလာ႔မွကူးယူတင္ျပသည္ 

Wednesday, 14 April 2010

ကရင္ကြန္ျမဴနတီရွဲဲွဖီး (KCA Sheffield) ၏ ေရႊးေကာက္ပြဲႏွုင့္ လူမႈထူးခႊ်န္ဆုေပးပြဲက်င္းပ

ဧၿပီလ ၁၀ရက္
ဆရာေစာေတာ ႏွင့္ ဆရာမထူးခူ ဆုယူျပီးအမွတ္တရ

ကရင္ကြန္ျမဴနတီရွဲဲွဖီး၏ နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ဧျပီလ ၁၀၇က္ ေန့၌ ရွဲဖီးျမိဳ ့တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစည္းေဝးတြင္ရွဲဖီးကရင္ကြန္ျမဴနတီမွ အဖြဲ ့ဝင္အမ်ားအျပားတက္ေရာက္ႀကၿပီး အဖြဲ ့၏ တႏွစ္တာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႀကကာ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို ့ေနာက္ လာမည့္သက္တန္းအတြက္ ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားကို လွ်ိဳဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရႊးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ႀကပါသည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္အသစ္တခုအရ လူမႈ့ထူးခၽႊန္ဆုအားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္၊ ယာထားသူ ၇ႏွစ္ဦးအနက္ အမ်ားသေဘာအရ ထိုလူမႈထူးခၽႊန္ဆုအား တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဴးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ အနွစ္နာခံေဆာင္ရႊက္ႀကေသာ ဆရာမေနာ္ထူးခူ၊ ဆရာေစာေတာ ႏွင့္ ေစာဝင္းခ်ိဳ တို့၃ဦးအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

The General must not be disturbed’

Than Shwe's success lies in being a 'skilled manipulator'
By BENEDICT ROGERS
Published: 12 April 2010

Burma’s Senior General Than Shwe is undoubtedly number one. Since he took power in 1992, he has consolidated his own personal position in a way that means Burma is no longer ruled by a collection of Generals, as it was from September 1988 until the mid-1990s, but by one man, Burma’s tyrant.

Evidence of this is abundant, but an illustration came when British politician Andrew Mitchell MP visited Rangoon in 2007. He asked the Deputy Foreign Minister if he could visit Aung San Suu Kyi. The Deputy Foreign Minister trembled, saying only one man could give permission: Than Shwe. “Well call him up then,” Mitchell suggested. Such an idea was enough to turn the Deputy Foreign Minister’s face pale. The Senior General must not be disturbed, he retorted.

Writing a biography of Than Shwe is far from easy. Few people know much about him, and access to him or his family, for an activist like me, is impossible. I requested an interview with him, and with the Burmese ambassador in London, but received no reply. Instead, I had to rely on anecdotes from defectors from the Burma Army who have known him at different times, during his military training, his time as South-West Regional Commander and as Senior General, and the impressions of international diplomats who have met him. I conducted extensive interviews with people such as former UN Special Envoy Razali Ismail, former British ambassador Mark Canning, former Australian, American, Japanese and Thai diplomats, and others. I also travelled to Burma, visiting Naypyidaw and talking to people in various parts of the country and along its borders about life under Than Shwe’s rule. I was told many stories, some of which I believe are true and others are impossible to verify. Rumour surrounds Than Shwe, but even if some stories are untrue, the fact that they spread says something about him and his family, and how widely disliked they are. In every rumour, there is at least a grain of truth, a flash of insight into his character and mindset.

Saturday, 3 April 2010